"Birleşmiş Milletler Engelli Hakları Sözleşmesi Perspektifinden Engelli Bireylerin İnsan Hakları" Konulu Online Etkinlik