Ticaret Hukuku

20.03.2018 - TİCARİ İŞLERDE TAŞINIR REHNİ KANUNU’NUN AMACI ve KAPSAMI NEDİR? - Av. Dr. Ayça Özok Ener 20.03.2018 - TİCARİ İŞLEMLERDE TAŞINIR REHNİ KANUNU’NUN REHNİN TARAFLARI BAKIMINDAN GETİRDİĞİ YENİLİKLER NELERDİR? - Av. Dr. Ayça Özok Ener 20.03.2018 - TİCARİ İŞLEMLERDE TAŞINIR REHNİ KANUNU’NUN REHNİN KAPSAMI BAKIMINDAN GETİRDİĞİ YENİLİKLER NELERDİR? - Av. Dr. Ayça Özok Ener 20.03.2018 - TİCARİ İŞLEMLERDE TAŞINIR REHNİ KANUNU UYARINCA REHİN SÖZLEŞMESİ NASIL YAPILMALIDIR? - Av. Dr. Ayça Özok Ener 20.03.2018 - TİCARİ İŞLEMLERDE TAŞINIR REHNİ KANUNU UYARINCA REHİN SÖZLEŞMESİNİN HÜKÜMLERİ VE TARAFLARIN HAK ve YÜKÜMLÜLÜKLERİ NELERDİR? - Av. Dr. Ayça Özok Ener 20.03.2018 - TARES TAŞINIR REHİN SİCİLİ NEDİR? - Av. Dr. Ayça Özok Ener 20.03.2018 - TİCARİ İŞLEMLERDE TAŞINIR REHNİ KANUNU KAPSAMINDA REHİNLE TEMİNAT ALTINA ALINAN ALACAĞIN ELDE EDİLEMEMESİNİN SONUÇLARI NELERDİR? - Av. Dr. Ayça Özok Ener 27.02.2018 - TİCARİ SATIŞLARDA SATICININ AYIPTAN SORUMLULUĞUNUN HUKUKİ DAYANAKLARINI AÇIKLAYABİLİR MİSİNİZ? - Av.Şükrü Saraç 27.02.2018 - TİCARİ SATIŞLARDA SATICININ AYIPTAN SORUMLULUĞUNA DAYALI DAVALARDA GÖREVLİ    MAHKEME NERESİDİR? - Av.Şükrü Saraç 27.02.2018 - TİCARİ SATIŞLARDA AYIP İHBAR SÜRELERİ YÖNÜNDEN TÜRK BORÇLAR KANUNUNDAN FARKLI   BİR YASAL DÜZENLEME VAR MIDIR? VARSA KISACA DEĞİNEBİLİR MİSİNİZ? - Av.Şükrü Saraç 27.02.2018 - TTK.NIN 23/1-C MADDESİNDE ÖNGÖRÜLEN AYIP İHBAR SÜRELERİNE UYULMAMASININ    SONUÇLARI NELERDİR? BU SÜRELERE UYULMAMASINA RAĞMEN SATICIYI SORUMLU KILAN İSTİSNAİ BİR HÜKÜM VAR MIDIR? - Av.Şükrü Saraç 27.02.2018 - TTK.NIN 23/1-C MADDESİNDEKİ AYIP İHBARI ŞEKLE TABİ MİDİR? - Av.Şükrü Saraç
Sayfa 1 / 2