EĞİTİM SEMİNERLERİ

18.07.2020 - KURGUSAL DURUŞMA YARIŞMASI 2020 BÖLGE ELEMELERİ-AKDENİZ-ANKARA 18.07.2020 - KURGUSAL DURUŞMA YARIŞMASI 2020 BÖLGE ELEMELERİ- KARADENİZ -ANKARA 18.07.2020 - KURGUSAL DURUŞMA YARIŞMASI 2020 BÖLGE ELEMELERİ--DOĞU ANADOLU -ANKARA 18.07.2020 - DURUŞMA YARIŞMASI 2020 BÖLGE ELEMELERİ-GÜNEYDOĞU ANADOLU-ANKARA 18.07.2020 - KURGUSAL DURUŞMA YARIŞMASI 2020 BÖLGE ELEMELERİ-MARMARA -ANKARA 18.07.2020 - KURGUSAL DURUŞMA YARIŞMASI 2020 BÖLGE ELEMELERİ-EGE -ANKARA 18.07.2020 - KURGUSAL DURUŞMA YARIŞMASI 2020 BÖLGE ELEMELERİ-İÇ ANADOLU-ANKARA 3.07.2020 - Uygulamada Çekişmeli Boşanma Davaları Online Eğitim - 2.07.2020 - Sağlık Hukukunda Alternatif Çözüm Yolları Online Eğitim - 1.07.2020 - Avukatlar İçin Etkili Beden Dili Online Eğitim - 1.07.2020 - Covid 19 Pandemi Sürecinin Hasta - Hekim Hak ve Yükümlülükleri İle Sorumluluklara Etkisi Online Eğitim- 30.06.2020 - Ceza Muhakemesinde Olağanüstü Kanun Yolları - IV Yargılamanın Yenilenmesi Online Eğitim- 29.06.2020 - Büro Yönetiminde İletişim Online Eğitim - 29.06.2020 - İfade ve Sorguda Müdafilik Online Eğitim - 26.06.2020 - Trafik Kazalarında Araç Değer ve Kazanç Kaybı Talepleri Online Eğitim - 26.06.2020 - Konkordato Mali Uygulamaları Online Eğitim - 25.06.2020 - Anonim Şirketlerde Pay Sahibinin Kar Payı Alma Hakkı ve Covid - 19 Döneminde Kar Payı Dağıtımına Getirilen Sınırlama Online Eğitim- 24.06.2020 - Tüketici Hukuku Uygulamaları Online Eğitim - 24.06.2020 - Ceza Muhakemesinde Olağanüstü Kanun Yolları - III Kanun Yararına Bozma Online Eğitim- 23.06.2020 - Ceza Yargılamasında İstinaf Mahkemesinde Duruşma Online Eğitim -
Sayfa 1 / 41