EĞİTİM SEMİNERLERİ

18.05.2020 - Taşınmaz Satımında Eksik İfa ve Ayıp Online Eğitim- 18.05.2020 - Ceza Muhakemesinde Olağanüstü Kanun Yolları-1 Online Eğitim - 18.05.2020 - KVK Kurumu Kararlarının Değerlendirilmesi Online Eğitim- 15.05.2020 - Limited Şirketlerin Haklı Sebeplerle Feshi Online Eğitim - 15.05.2020 - Vergi Hukukunda Ekonomik Yaklaşım ve Sınırları Online Eğitim- 15.05.2020 - Kişisel Verilerin Ceza Hukuku ve KVKK Kapsamında Korunması Online Eğitim - 14.05.2020 - Tüm Detaylarıyla AİHM'ne Bireysel Başvuru Online Eğitim- 14.05.2020 - KVK Kurumunun Verdiği İdari Para Cezalarına Karşı İtiraz Yolları Online Eğitim - 13.05.2020 - Bilişim Hukukunda Siber Suçlar ve Adli Bilişim Online Eğitim - 13.05.2020 - Kürsünün İki Yanından Deneyimler Işığında Boşanma Davaları Online Eğitim- 13.05.2020 - KVKK Kapsamında Unutulma Hakkı ve Yüksek Mahkeme Kararları - 12.05.2020 - Uygulamada Eşler Arasında Edinilmiş Mallara Katılım Rejimi Online Eğitim- 12.05.2020 - Kişisel Verilerin Yurt Dışı Aktarımı ve Çerez Kullanımı Politikaları Online Eğitim- 11.05.2020 - Covid-19 Salgınının Ticari Sözleşmelere Etkisi Online Eğitim - 11.05.2020 - Tüketici Hukuku Uygulamaları Online Eğitim - 11.05.2020 - GDPR Uygulama Alanı ve KVKK Geleceği Online Eğitim - 8.05.2020 - İş Hukuku Pratikleri ve Dava Yönetimi Online Eğitim - 8.05.2020 - Her Yönüyle Anayasa Mahkemesi'ne Bireysel Başvuru Online Eğitim - 8.05.2020 - KVK Kurumu Kararlarına Karşı İtiraz ve Dava Yolları Online Eğitim - 7.05.2020 - Ölüm Gelir ve Aylıkları Online Eğitim -
Sayfa 4 / 41