ETKİNLİKLER

9.12.2022 - Emeğin Hukuku Kurultayı 5 8.12.2022 - İnsan Hakları ve Koruma Mekanizmaları AYM'ye ve AİHM'e Başvuru 26.11.2022 - Hayvan Hakları Kurultayı 25.11.2022 - Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminde Türkiye'de Yasa Yapımı ve Torba Kanun Süreçleri 19.11.2022 - Kadınların Adalete Erişimi Paneli 8.10.2022 - TBB Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunda Yapılan Değişiklikler Sempozyumu 17.09.2022 - 2022 TBB Stajyer Avukatlar Kurgusal Duruşma Yarışması Finali 10.09.2022 - Spor Hukukunda Tahkim Paneli 22.04.2022 - Çocuk Adalet Sisteminin Geleceği Sempozyumu 14.04.2022 - Arabuluculukta Etkin Taraf Avukatlığı Konferansı 17.01.2022 - Kadınların Yaşam Hakkı, Medeni Haklar ve Ayrımcılık Sempozyumu 10.11.2021 - "Sevgi, Saygı ve Minnetle" Konferansı 7.03.2020 - Bedensel Zararlarda Hesap Yöntemleri Farklılığının Giderilmesi Çalıştayı 15.02.2020 - Türkiye Barolar Birliği'nin Düzenlediği Kapalı Maraş Açılımı Toplantısının Açış Konuşmaları 12.02.2020 - "Tüm Yönleriyle Mobbing" Sempozyumu 26.12.2019 - Milli Mücadele’nin 100. Yılında İlk Günkü Heyecanla Etkinliği 20.12.2019 - Emeğin Hukuku Kurultayı (4) Etkinliği 9.12.2019 - Ulusal ve Uluslararası Boyutları ile İnsan Haklarının Korunması Sempozyumu 7.12.2019 - 10 Aralık İnsan Hakları Günü kapsamında TBB İnsan Hakları Merkezi tarafından düzenlenen Yargı Reformu Stratejisi 2019’un Değerlendirilmesi 10.10.2019 - TBB ve Alman Barolar Birliği’nden AİHM’ne Bireysel Başvuru Çalıştayı
Sayfa 1 / 8