ETKİNLİKLER

17.09.2022 - 2022 TBB Stajyer Avukatlar Kurgusal Duruşma Yarışması Finali 10.09.2022 - Spor Hukukunda Tahkim Paneli 22.04.2022 - Çocuk Adalet Sisteminin Geleceği Sempozyumu 14.04.2022 - Arabuluculukta Etkin Taraf Avukatlığı Konferansı 17.01.2022 - Kadınların Yaşam Hakkı, Medeni Haklar ve Ayrımcılık Sempozyumu 10.11.2021 - "Sevgi, Saygı ve Minnetle" Konferansı 7.03.2020 - Bedensel Zararlarda Hesap Yöntemleri Farklılığının Giderilmesi Çalıştayı 15.02.2020 - Türkiye Barolar Birliği'nin Düzenlediği Kapalı Maraş Açılımı Toplantısının Açış Konuşmaları 12.02.2020 - "Tüm Yönleriyle Mobbing" Sempozyumu 26.12.2019 - Milli Mücadele’nin 100. Yılında İlk Günkü Heyecanla Etkinliği 20.12.2019 - Emeğin Hukuku Kurultayı (4) Etkinliği 9.12.2019 - Ulusal ve Uluslararası Boyutları ile İnsan Haklarının Korunması Sempozyumu 7.12.2019 - 10 Aralık İnsan Hakları Günü kapsamında TBB İnsan Hakları Merkezi tarafından düzenlenen Yargı Reformu Stratejisi 2019’un Değerlendirilmesi 10.10.2019 - TBB ve Alman Barolar Birliği’nden AİHM’ne Bireysel Başvuru Çalıştayı 20.09.2019 - TBB'nin 20-21 Eylül 2019 tarihlerinde Ankara’da düzenlediği “Kıbrıs’ta Son Söz” başlıklı uluslararası konferans 17.09.2019 - Kurtuluştan Kuruluşa 100. Yılında Sivas Kongresi Uluslararası Hukuk Kurultayı ve Sempozyumu 6.09.2019 - TBB Onur Ödülü, TBB’nin 50. Yılında Avukat Atila Sav’a Verildi 13.07.2019 - TÜBAKKOM Nafaka Çalıştayı 12.07.2019 - TBB CMK Komisyonu Tarafından Gerçekleştirilen "Uygulamada Sorunlar Ve Çözüm Önerileri" Toplantısı 11.07.2019 - Erzurum Kongresi'nin 100.yılı Nedeniyle Atatürk Üniversitesin'de Düzenlenen Panel Konuşması
Sayfa 1 / 8