ETKİNLİKLER

7.03.2020 - Bedensel Zararlarda Hesap Yöntemleri Farklılığının Giderilmesi Çalıştayı 15.02.2020 - Türkiye Barolar Birliği'nin Düzenlediği Kapalı Maraş Açılımı Toplantısının Açış Konuşmaları 12.02.2020 - "Tüm Yönleriyle Mobbing" Sempozyumu 26.12.2019 - Milli Mücadele’nin 100. Yılında İlk Günkü Heyecanla Etkinliği 20.12.2019 - Emeğin Hukuku Kurultayı (4) Etkinliği 9.12.2019 - Ulusal ve Uluslararası Boyutları ile İnsan Haklarının Korunması Sempozyumu 7.12.2019 - 10 Aralık İnsan Hakları Günü kapsamında TBB İnsan Hakları Merkezi tarafından düzenlenen Yargı Reformu Stratejisi 2019’un Değerlendirilmesi 10.10.2019 - TBB ve Alman Barolar Birliği’nden AİHM’ne Bireysel Başvuru Çalıştayı 20.09.2019 - TBB'nin 20-21 Eylül 2019 tarihlerinde Ankara’da düzenlediği “Kıbrıs’ta Son Söz” başlıklı uluslararası konferans 17.09.2019 - Kurtuluştan Kuruluşa 100. Yılında Sivas Kongresi Uluslararası Hukuk Kurultayı ve Sempozyumu 6.09.2019 - TBB Onur Ödülü, TBB’nin 50. Yılında Avukat Atila Sav’a Verildi 13.07.2019 - TÜBAKKOM Nafaka Çalıştayı 12.07.2019 - TBB CMK Komisyonu Tarafından Gerçekleştirilen "Uygulamada Sorunlar Ve Çözüm Önerileri" Toplantısı 11.07.2019 - Erzurum Kongresi'nin 100.yılı Nedeniyle Atatürk Üniversitesin'de Düzenlenen Panel Konuşması 28.06.2019 - Yapay Zeka, Emek ve Emeğin Hukuku Sempozyumu 26.06.2019 - Yargıtay’ın Kurumsal Kapasitesinin Güçlendirilmesi projesi etkinliği 20.04.2019 - Prof. Dr. Şükrü Kızılot anısına düzenlenen Vergi Hukukunda Güncel Sorunlar başlıklı sempozyumun 19.04.2019 - Yargı Kararlarında Çocuk Adaleti Sempozyumu 5.04.2019 - Bedensel Zararlar Konusunda Yüksek Mahkeme Görüşleri 14.03.2019 - Adalet Bakanlığı'nca Düzenlenen Ceza Hukukunda Uzlaştırma Çalıştayı
Sayfa 1 / 8