Kurtuluştan Kuruluşa 100. Yılında Sivas Kongresi Uluslararası Hukuk Kurultayı ve Sempozyumu