Sağlık Hukuku

00:01:27
SAĞLIK HUKUKU, TIP HUKUKU NEDİR? ALT DALLARI N...
00:03:53
TIBBİ MÜDAHALE NEDİR? TÜRLERİ NELERDİR? HUKUKA...
00:03:13
REÇETE NEDİR? TIBBİ VE HUKUKİ ANLAMI NEDİR?
00:03:18
TIBBİ RAPOR (İSTİRAHAT RAPORU) NEDİR? EPİKRİZ ...
00:03:09
ÖTENAZİ NEDİR? TÜRLERİ NELERDİR?
00:03:09
KİŞİLİĞİN SONA ERMESİ ÖLÜM ANININ TESPİTİ
00:03:12
ENDİKASYON NEDİR? KOMPLİKASYON NEDİR? TIBBİ MA...
00:03:13
DEFANSİF TIP NEDİR? TÜRLERİ NELERDİR?
00:03:18
HEKİMİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ NELERDİR?
00:03:25
HEKİM HAKLARI NELERDİR?
00:03:22
HASTA HAKLARI NELERDİR?
00:01:34
TÜRK BORÇLAR KANUNU NASIL HAZIRLANDI ?
00:01:40
TÜRK BOÇLAR KANUNU NASIL BİR SİSTEMATİĞE SAHİP...
00:02:09
BORÇLAR KANUNU İLE GETİRİLEN YENİLİKLER ARASIN...
00:01:50
TÜRK BORÇLAR KANUNU'NDA TEHLİKE SORUMLULUĞUNA ...
00:03:35
KİRA SÖZLEŞMESİNDE TARAFLARIN MENFAATLERİNİ KO...
00:01:38
YENİ KANUN YÜRÜLÜĞE GİRDİKTEN SONRA ESKİ KANUN...
00:03:43
TÜRK BORÇLAR KANUNU'NDA KEFİLİ KORUYUCU BAŞLIC...
00:02:34
YENİ TÜRK BORÇLAR KANUNU'NDA SÖZLEŞMELERİN GEÇ...
00:03:42
BORÇLAR HUKUKU'NDA 'GABİN' DİYE BİLDİĞİMİZ YEN...
00:03:25
YENİ BORÇLAR KANUNUMUZDA MANEVİ TAZMİNAT İSTEY...
00:04:03
YENİ BORÇLAR KANUNUMUZA GÖRE SORUMLULUK HUKUKU...
00:04:30
YENİ BORÇLAR KANUNUMUZDA SORUMSUZLUK ANLAŞMALA...
00:04:12
SATICININ SATILAN MALIN AYIPLARINDAN SORUMLULU...
00:02:52
YENİ BORÇLAR KANUNU'NDA METESELSİL KEFALET DÜZ...
00:02:40
ESER SÖZLEŞMESİNDE YÜKLENİCİNİN İŞ SAHİBİNE TE...