Yargı Reformu Strateji Toplantısı

00:23:03
Adalet Bakanı Abdulhamit GÜL
00:18:49
Av. Prof. Dr. Metin FEYZİOĞLU
00:10:37
YÖK Başkanı Prof. Dr.Yekta SARAÇ
00:07:15
Danıştay Başkanı Zerrin GÜNGÖR
00:25:33
Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü CİRİT
00:17:54
Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü ARSLAN
00:05:04
Adalet Bakan Yardımcısı Yıldız SEFERİNOĞLU