EĞİTİM SEMİNERLERİ

27.05.2020 - KVKK - Envanter ve Verbis Kayıtlarının Doğru Tutulması ve Yapılan Hatalar Online Eğitim- 22.05.2020 - Hukuk Alanında Yapay Zeka Uygulamaları Online Eğitim- 22.05.2020 - Tüm Detaylarıyla AİHM'ne Başvuru (2. Bölüm) Online Eğitim- 22.05.2020 - KVK Hukukunda Avukatın İş Alanları ve Projeler- 21.05.2020 - Covid-19'un Tüketici Hukukuna Etkileri Online Eğitim- 21.05.2020 - Yapay Zekanın KVKK'na Yansımaları Online Eğitim - 20.05.2020 - Bilişim Hukukunda Kariyer Online Eğitim - 20.05.2020 - Arabuluculuk Tutanaklarının Düzenlenmesinde Taraf Vekilliği- 20.05.2020 - (KVKK) İdari Tedbirler Kapsamında Politika ve Prosedürlerin Hazırlanması Online Eğitim- 19.05.2020 - Veri Güvenliğinde İdarenin Sorumluluğu Online Eğitim- 18.05.2020 - Taşınmaz Satımında Eksik İfa ve Ayıp Online Eğitim- 18.05.2020 - Ceza Muhakemesinde Olağanüstü Kanun Yolları-1 Online Eğitim - 18.05.2020 - KVK Kurumu Kararlarının Değerlendirilmesi Online Eğitim- 15.05.2020 - Limited Şirketlerin Haklı Sebeplerle Feshi Online Eğitim - 15.05.2020 - Vergi Hukukunda Ekonomik Yaklaşım ve Sınırları Online Eğitim- 15.05.2020 - Kişisel Verilerin Ceza Hukuku ve KVKK Kapsamında Korunması Online Eğitim - 14.05.2020 - Tüm Detaylarıyla AİHM'ne Bireysel Başvuru Online Eğitim- 14.05.2020 - KVK Kurumunun Verdiği İdari Para Cezalarına Karşı İtiraz Yolları Online Eğitim - 13.05.2020 - Bilişim Hukukunda Siber Suçlar ve Adli Bilişim Online Eğitim - 13.05.2020 - Kürsünün İki Yanından Deneyimler Işığında Boşanma Davaları Online Eğitim-