EĞİTİM SEMİNERLERİ

29.05.2020 - KVK Hukukunda Avukatlık Sözleşmesi ve Uyum Sürecinde Avukatın Yapacağı Somut İşlemler Sıralaması Online Eğitim- 28.05.2020 - İleti Yönetim Sistemi (İYS) ve Elektronik Ticarette Yeni Dönem Online Eğitim- 28.05.2020 - Türkiye'de KVKK'nın 4 Yıllık Perspektifi Online Eğitim- 27.05.2020 - Karşılıksız Çekten Bankanın Sorumluluğu Online Eğitim- 27.05.2020 - Bedensel Zararların Tazmini Esasları Online Eğitim - 27.05.2020 - KVKK - Envanter ve Verbis Kayıtlarının Doğru Tutulması ve Yapılan Hatalar Online Eğitim- 22.05.2020 - Hukuk Alanında Yapay Zeka Uygulamaları Online Eğitim- 22.05.2020 - Tüm Detaylarıyla AİHM'ne Başvuru (2. Bölüm) Online Eğitim- 22.05.2020 - KVK Hukukunda Avukatın İş Alanları ve Projeler- 21.05.2020 - Covid-19'un Tüketici Hukukuna Etkileri Online Eğitim- 21.05.2020 - Yapay Zekanın KVKK'na Yansımaları Online Eğitim - 20.05.2020 - Bilişim Hukukunda Kariyer Online Eğitim - 20.05.2020 - Arabuluculuk Tutanaklarının Düzenlenmesinde Taraf Vekilliği- 20.05.2020 - (KVKK) İdari Tedbirler Kapsamında Politika ve Prosedürlerin Hazırlanması Online Eğitim- 19.05.2020 - Veri Güvenliğinde İdarenin Sorumluluğu Online Eğitim- 18.05.2020 - Taşınmaz Satımında Eksik İfa ve Ayıp Online Eğitim- 18.05.2020 - Ceza Muhakemesinde Olağanüstü Kanun Yolları-1 Online Eğitim - 18.05.2020 - KVK Kurumu Kararlarının Değerlendirilmesi Online Eğitim- 15.05.2020 - Limited Şirketlerin Haklı Sebeplerle Feshi Online Eğitim - 15.05.2020 - Vergi Hukukunda Ekonomik Yaklaşım ve Sınırları Online Eğitim-