EĞİTİM SEMİNERLERİ

12.06.2020 - Hizmet Tespit Davaları Online Eğitim - 12.06.2020 - Konkordato Hukuku Online Eğitim- 11.06.2020 - WEB Tapu Uygulaması Online Eğitim - 10.06.2020 - Kültür Varlıkları Hukuku Online Eğitim- 10.06.2020 - Ceza Muhakemesinde Olağan Kanun Yolları İtiraz - İstinaf - Temyiz Online Eğitim- 9.06.2020 - İleti Yönetim Sistemi Online Eğitim- 8.06.2020 - İbra ve İkale Sözleşmesi Online Eğitim- 8.06.2020 - Destekten Yoksun Kalma Zararları Online Eğitim- 5.06.2020 - İdari Yargıda İstinaf Kanun Yolu Online Eğitim- 5.06.2020 - Adalet Kavramı Online Eğitim - 4.06.2020 - İş Hukukunda Sürelerin Durması Online Eğitim- 3.06.2020 - Ceza Muhakemesinde Olağanüstü Kanun Yolları - II Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı İtirazı Online Eğitim - 2.06.2020 - Ceza Muhakemesinde Telekomünikasyon Yoluyla Yapılan İletişimin Denetlenmesi Online Eğitim - 29.05.2020 - Ticari Davalarda Arabuluculuk Online Eğitim - 29.05.2020 - Vergi Kaçakçılığı Suçları ve İnfaz Yasasının Bu Suçlara Etkileri Online Eğitim - 29.05.2020 - KVK Hukukunda Avukatlık Sözleşmesi ve Uyum Sürecinde Avukatın Yapacağı Somut İşlemler Sıralaması Online Eğitim- 28.05.2020 - İleti Yönetim Sistemi (İYS) ve Elektronik Ticarette Yeni Dönem Online Eğitim- 28.05.2020 - Türkiye'de KVKK'nın 4 Yıllık Perspektifi Online Eğitim- 27.05.2020 - Karşılıksız Çekten Bankanın Sorumluluğu Online Eğitim- 27.05.2020 - Bedensel Zararların Tazmini Esasları Online Eğitim -