Çevre Kirliliğinden Kaynaklı Sorumluluk Esasları-Ergene Nehri Örneğinde Tam Yargı Davaları

Çevre Kirliliğinden Kaynaklı Sorumluluk Esasları-Ergene Nehri Örneğinde Tam Yargı Davaları

Eğitmen: Prof.Dr. Süheyla Suzan Gökalp Alıca, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Hukuk Fakültesi