TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ ANKARA'DAKİ TERÖR SALDIRISINA YÖNELİK GAZETELERE BİLDİRİ VERDİ,

ANA HABER
TV'de TBB 20.02.2016