Cumhurbaşkanlığı devlet denetleme kurulu, Tubitak,TOBB,Tesk,TZOB,TMMOB,Türk tabipler birliği,Türk dişhekimleri birliği,Türk veteriner hekimler birliği,Türk eczaneler birliği,Muhasebeciler ve serbest mali müşavirler odası,Türkiye barolar birliği,Türkiye noterler birliği,Türkiye bankalar birliği,Türkiye katılım bankaları birliği,Sermaye piyasası aracı kuruluşları birliği,sigorta ve reasürans şirketleri birliği,Türsab,Ato,Aso,Tübitak gibi kurumların hesaplarında inceleme başlatacak

YENIGUN
TV'de TBB 22.07.2008

EN ÇOK İZLENENLER