Muhalefet ve yargı çevrelerinin yargıya siyasi müdahale olarak nitelediği yasa teklifi Meclis Adalet Komisyonunda görüşülüyor. Teklif hâkim savcı adaylarının mülakat ile atanmasını öngörüyor. Türkiye Barolar Birliği sınavın Hâkimler Ve Savcılar Yüksek Kurulu tarafından yapılaması gerektiğini düşünüyor. Röp. Özdemir Özok TBB Başkanı.

Son Söz
TV'de TBB 28.11.2007

EN ÇOK İZLENENLER