Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Genel İlkelerinin Kurul Kararları Işığında Değerlendirilmesi

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Genel İlkelerinin Kurul Kararları Işığında Değerlendirilmesi
- 3.04.2021