Hayvana eziyet edip para cezasıyla kurtulma devrine son

HAYVAN HAKLARI YASASI
Hayvana eziyet edip, para cezasını ödeyip kurtulma devri artık sona ermelidir. Kanun sürecini yakından takip ediyoruz. Türkiye Barolar Birliği’nin açılan ceza davalarında otomatik müdahilliğini istiyoruz.

HAYVAN MAL DEĞİL, CANDIR.

İNSAN HAKLARI EYLEM PLANI 8.7.E:
Hayvanların korunması ve kendi doğası içinde barınması sağlanacak, yükümlülüklerini yerine getirmeyenlere yaptırımlar uygulanacak, ayrıca hayvan sevgisi farkındalığının artması için sivil toplum kuruluşları ile ortak etkinlikler yapılacaktır.

EN ÇOK İZLENENLER