Kişi Özgürlüğü ve Güvenliği Hakkı Güçlendirilecek

KİŞİ ÖZGÜRLÜĞÜ VE GÜVENLİĞİ HAKKI GÜÇLENDİRİLECEK

• Olay yeri incelemeleri, adli aramalar ve fiziki el koyma işlemleri kamera ile kayıt altına alınacak.
• Sulh ceza hâkimliğine yapılacak yetkilendirmelerde asgari kıdem şartı gelecek.
• Sulh ceza hâkimlerinin tutuklama ve diğer koruma tedbirlerine ilişkin kararlarına karşı dikey itiraz usulü getirilecek.
• Sulh ceza hâkimlerinin, idari yaptırım kararlarına karşı yapılan başvurularda uzmanlaşma sağlanacak.
• Soruşturma ve yargılama aşamasında dosyaya giren tüm evrakın UYAP sistemine aktarılmasında uygulamada çıkan somut sorunlar çözülecek.
• Tutuklamada ölçülülük ve orantılılık” ilkeleri doğrultusunda, katalog suçların kapsamı daraltılacak.
• İstinafta kararların gerekçesiz olması ve savunma hakkının kısıtlanması hallerinde de artık bozma kararı verilebilecek.

EN ÇOK İZLENENLER