İdari Davalar Hızlanacak, Kamu Avukatlarının Özlük Hakları İyileştirilecek

İdari Davalar Hızlanacak, Kamu Avukatlarının Özlük Hakları İyileştirilecek

İdareye yapılan başvurularda idarenin cevap verme süresi 60 günden 30 güne indirilecek.

İdari yargıda gerekçeli kararın otuz gün içinde yazılması kuralı getirilecek.

İdari davalarda dosyaya sonradan giren bilgi ve belgelerin taraflara tebliği zorunlu hale gelecek.

İdari yargıda davaya katılan kişilerin de tek başına kanun yoluna başvurabilmesi sağlanacak.

Kamu avukatlarının çalışma esaslarına ve özlük haklarına yönelik iyileştirme yapılacak.

EN ÇOK İZLENENLER