İhtisaslaşma ve Hakim Teminatı Sağlamlaştırılacak, Gerekçeli Karar Hakkı Güçlendirilecek

İhtisaslaşma ve Hakim Teminatı Sağlamlaştırılacak, Gerekçeli Karar Hakkı Güçlendirilecek

Etkili soruşturma için hukuk fakültesi mezunlarının adli kollukta istihdamı sağlanacaktır.

Hâkim ve savcıların terfi sistemlerinde; hedef sürelere uyup uymadıkları, kararlarını yeterli gerekçeyle yazıp yazmadıkları, kararlarında isabet oranları ve insan haklarına duyarlılık objektif kriterler olarak belirlenecektir.

Hâkimlerin adli yargıda ceza veya hukuk, idari yargıda idare veya vergi hâkimi olarak görevlerini sürdürmeleri yani uzmanlaşmaları sağlanacaktır.

Yargılama süreçlerinde sık hâkim değişikliğini önlemek amacıyla hâkimlerin tayinlerine esas bölge sistemi düzenlenecektir.

EN ÇOK İZLENENLER