Savunma ve Makul Sürede Yargılanma Hakkı Güçlenecek

Mahkeme hâkiminin mazereti nedeniyle keşif ve duruşmalara katılamayacağı taraf avukatlarına bildirilecek ve bu hallerde yeni duruşma günü̈ tayinine üst süre sınırı getirilecektir.

Avukatların bilgi ve belge temin etmelerine ilişkin yasal yetkileri genişletilecektir. UYAP üzerinden mahkeme ve icra dairelerine gönderilen taleplerin makul süre içinde karara bağlanması sağlanacaktır.
Avukatların, “aslı gibidir” şeklinde tasdik ettikleri belgelerin, adli ve idari merciler tarafından esas alınması sağlanacaktır.

Müdafinin dosya inceleme yetkisine yönelik olarak belli suçlarda verilen kısıtlama kararında üst süre sınırı olacaktır.

EN ÇOK İZLENENLER