ULUSAL VE ULUSLARARASI BOYUTLARI İLE İNSAN HAKLARININ KORUNMASI 2. OTURUM 3. BÖLÜM

Avrupa Birliği ve Avrupa Konseyi ortak projesi olan “Baroların ve Avukatların Avrupa İnsan Hakları Standartları Konusunda Kapasitesinin Güçlendirilmesi Projesi” kapsamında düzenlenen “Ulusal ve Uluslararası Boyutları ile İnsan Haklarının Korunması” konulu sempozyum

EN ÇOK İZLENENLER