VERGİ MAHKEMELERİNDE AÇILAN DAVALARDA YÜRÜTME KENDİLİĞİNDEN DURUR MU?