7244 Sayılı Kanun'un İş Hukukuna Etkileri ve Zorlayıcı Nedenler Online Eğitim

7244 Sayılı Kanun'un İş Hukukuna Etkileri ve Z...