7226 Sayılı Kanunun Geçici 1. Maddesi Kapsamında Yargı Sürelerinin Durması Online Eğitim

7226 Sayılı Kanunun Geçici 1. Maddesi Kapsamın...