EĞİTİM SEMİNERLERİ

28.01.2012 - Tüketici Hukuku ve 4077 Sayılı Yasanın Uygulanması - Samsun 28.01.2012 - TÜKETİCİ HUKUKU VE YASANIN UYGULANMASI KONULU SEMİNERLER-SAMSUN 28.01.2012 - HMK UYGULAMALARI VE GETİRİLEN YENİLİKLER SEMİNERLERİ-DİYARBAKIR 14.01.2012 - Tüketici Hukuku ve 4077 Sayılı Yasanın Uygulanması - Diyarbakır 14.01.2012 - HMK Uygulamaları ve Getirilen Yenilikler - Bursa 14.01.2012 - TÜKETİCİ HUKUKU VE YASANIN UYGULANMASI KONULU SEMİNERLER-DİYARBAKIR 24.12.2011 - Tüketici Hukuku ve 4077 Sayılı Yasanın Uygulanması - Çorum 24.12.2011 - Ticaret Hukuku Uygulamaları ve Getirilen Yenilikler - Elazığ 24.12.2011 - TÜKETİCİ HUKUKU VE YASANIN UYGULANMASI KONULU SEMİNERLER-ÇORUM 24.12.2011 - TİCARET HUKUKU UYGULAMALARI VE KANUNDA GETİRİLEN YENİLİKLER SEMİNERLERİ-ELAZIĞ 10.12.2011 - Hukuk Muhakemeleri Kanunu - Kırıkkale 10.12.2011 - CMK Uygulamaları - Adana 10.12.2011 - Ticaret Hukuku Uygulamaları ve Getirilen Yenilikler - Denizli 10.12.2011 - Avukatlık Ücret Sözleşmesinden Doğan İhtilaflar ve Hukuki Sonuçları - Karabük 10.12.2011 - Kira ve Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi ve Borçlar Kanununda Getirilen Yenilikler - Manisa 10.12.2011 - TİCARET HUKUKU UYGULAMALARI VE KANUNDA GETİRİLEN YENİLİKLER SEMİNERLERİ-DENİZLİ 10.12.2011 - KİRA VE KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİ VE BORÇLAR KANUNUNDA GETİRİLEN YENİLİKLER-MANİSA 10.12.2011 - CMK UYGULAMALARI SEMİNERLERİ-ADANA 10.12.2011 - AVUKATLIK SÖZLEŞMESİ KAPSAMI VE SÖZLEŞMEDEN KAYNAKLANAN HUKUKSAL SORUNLAR İLE ÇÖZÜM YOLLARI SEMİNERLERİ-KARABÜK 4.12.2011 - Kira ve Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi ve Borçlar Kanununda Getirilen Yenilikler - Malatya