EĞİTİM SEMİNERLERİ

10.12.2011 - Ticaret Hukuku Uygulamaları ve Getirilen Yenilikler - Denizli 10.12.2011 - Avukatlık Ücret Sözleşmesinden Doğan İhtilaflar ve Hukuki Sonuçları - Karabük 10.12.2011 - Kira ve Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi ve Borçlar Kanununda Getirilen Yenilikler - Manisa 10.12.2011 - TİCARET HUKUKU UYGULAMALARI VE KANUNDA GETİRİLEN YENİLİKLER SEMİNERLERİ-DENİZLİ 10.12.2011 - KİRA VE KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİ VE BORÇLAR KANUNUNDA GETİRİLEN YENİLİKLER-MANİSA 10.12.2011 - CMK UYGULAMALARI SEMİNERLERİ-ADANA 10.12.2011 - AVUKATLIK SÖZLEŞMESİ KAPSAMI VE SÖZLEŞMEDEN KAYNAKLANAN HUKUKSAL SORUNLAR İLE ÇÖZÜM YOLLARI SEMİNERLERİ-KARABÜK 4.12.2011 - Kira ve Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi ve Borçlar Kanununda Getirilen Yenilikler - Malatya 4.12.2011 - KİRA VE KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİ VE BORÇLAR KANUNUNDA GETİRİLEN YENİLİKLER-MALATYA 3.12.2011 - Tüketici Hukuku Uygulamaları ve Getirilen Yenilikler - Muş 3.12.2011 - Kira ve Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi ve Borçlar Kanununda Getirilen Yenilikler - Elazığ 3.12.2011 - Türk Borçlar Kanunu - Kütahya 3.12.2011 - TÜKETİCİ HUKUKU VE YASANIN UYGULANMASI KONULU SEMİNERLER-MUŞ 26.11.2011 - Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun Getirdiği Yenilikler - Kocaeli 26.11.2011 - HMK UYGULAMALARI VE GETİRİLEN YENİLİKLER SEMİNERLERİ-KOCAELİ 19.11.2011 - İcra - İflas Hukuku - Karabük 19.11.2011 - Tüketici Hukuku ve 4077 Sayılı Yasanın Uygulanması - Manisa 19.11.2011 - Aile Hukuku - Trabzon 19.11.2011 - CMK Uygulamaları - Konya 19.11.2011 - Vergi Hukuku Bakımından Dava Türleri - Avukatın Vergi Sorumluluğu - Denizli