EĞİTİM SEMİNERLERİ

1.10.2011 - Avukatlık Ücret Sözleşmesinden Doğan Sorunlar - Trabzon 1.10.2011 - Aile Hukuku - Adana 1.10.2011 - Borçlar Kanunu'nda Getirilen Yenilikler, Kira ve Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmeleri - Denizli 1.10.2011 - Ceza Muhakemesi Kanunu - Karabük 1.10.2011 - CMK UYGULAMALARI SEMİNERLERİ-KARABÜK 1.10.2011 - KİRA VE KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİ VE BORÇLAR KANUNUNDA GETİRİLEN YENİLİKLER-DENİZLİ 1.10.2011 - AVUKATLIK SÖZLEŞMESİ KAPSAMI VE SÖZLEŞMEDEN KAYNAKLANAN HUKUKSAL SORUNLAR İLE ÇÖZÜM YOLLARI SEMİNERLERİ-TRABZON 1.10.2011 - TİCARET HUKUKU UYGULAMALARI VE KANUNDA GETİRİLEN YENİLİKLER SEMİNERLERİ-MANİSA 1.10.2011 - AİLE HUKUKU SEMİNERLERİ-ADANA 24.09.2011 - Hukuk Muhakemeleri Kanunu - Konya 18.09.2011 - Tüketici Hukuku ve 4077 Sayılı Yasanın Uygulanması - Malatya 18.09.2011 - HMK Uygulamaları ve Getirilen Yenilikler - Çorum 18.09.2011 - TÜKETİCİ HUKUKU VE YASANIN UYGULANMASI KONULU SEMİNERLER-MALATYA 17.09.2011 - Tüketici Hukuku ve 4077 Sayılı Yasanın Uygulanması - Elazığ 17.09.2011 - Ticaret Hukuku Uygulamaları ve Getirilen Yenilikler - Nevşehir 17.09.2011 - Kira ve Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi ve Borçlar Kanununda Getirilen Yenilikler - Muş 17.09.2011 - Orman Kadastrosunda Doğan İhtilaflar - Artvin 17.09.2011 - TÜKETİCİ HUKUKU VE YASANIN UYGULANMASI KONULU SEMİNERLER-ELAZIĞ 17.09.2011 - TİCARET HUKUKU UYGULAMALARI VE KANUNDA GETİRİLEN YENİLİKLER SEMİNERLERİ-NEVŞEHİR 17.09.2011 - KİRA VE KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİ VE BORÇLAR KANUNUNDA GETİRİLEN YENİLİKLER-MUŞ