Açış Konuşmaları

SAVUNMAYI, YASAMA VE YÜRÜTMEYLE BULUŞTURAN YEMEK